Sense categoria

La nostra central de compra, Grup Gamma, ampliarà l’oferta logística per als seus associats amb l’adquisició d’un terreny on es construirà una nova nau de 7.000m2. Quan les obres hagin finalitzat, la companyia comptarà amb 30.000 metres quadrats destinats a logística, ubicats al municipi de Sallent. Aquesta serà la quarta ampliació de les instal·lacions del […]

Llegir més

L’Associació Espanyola de Normalització ha publicat la Norma UNE 138002 Regles generals per a l’execució de revestiments amb rajoles ceràmiques per adherència. Aquesta norma defineix la qualitat dels revestiments amb rajoles ceràmiques i té per objecte establir les regles generals i processos associats per al disseny, selecció de materials, preparació, instal·lació, lliurament i manteniment d’ús […]

Llegir més

Comencem l’any amb bones dades i previsions econòmiques. Els sectors de la construcció i del turisme van tenir bons resultats l’any passat i les dades apunten a millores de cara aquest any que acabem de començar. L’evolució del sector de la Construcció a Catalunya (privada) segueix essent favorable L’Idescat ha publicat les variacions interanuals dels […]

Llegir més