Materials per a l’edificació

Al nostre magatzem hi trobarà tots els materials que necessiti en les famílies de productes de:

  • Ceràmica de bovila
  • Elements per forjats
  • Prefabricats de formigo
  • Caixes de persiana i dintells ceràmics
  • Elements per encofrar
  • Ferro
  • Poliester – polietile