Publicada la primera normativa espanyola per a la instal·lació de rajoles ceràmiques

L’Associació Espanyola de Normalització ha publicat la Norma UNE 138002 Regles generals per a l’execució de revestiments amb rajoles ceràmiques per adherència.

Aquesta norma defineix la qualitat dels revestiments amb rajoles ceràmiques i té per objecte establir les regles generals i processos associats per al disseny, selecció de materials, preparació, instal·lació, lliurament i manteniment d’ús dels sistemes ceràmics.

Es tracta d’un document adreçat al sector dels revestiments amb rajoles ceràmiques i que dóna unes indicacions sobre com s’ha de fer la instal·lació d’aquestes peces per garantir-ne la durabilitat, qualitat i prestacions tècniques i estètiques.

La norma aspira a ser la referència en el seu àmbit en els projectes d’edificació. Aquest document respon a les necessitats de millora contínua de la qualitat en la instal·lació d’aquests productes i redundarà en una major professionalització del sector i en la millora de la satisfacció del client.

La norma UNE 138002 estat elaborada per UNE amb la participació i consens dels principals actors i associacions del sector i l’impuls de PROALSO (Associació Nacional de Professionals Enrajoladors). S’ha desenvolupat en el si del Comitè Tècnic de Normalització d’UNE sobre Rajoles Ceràmiques, el CTN 138, la secretaria exerceix ASCER (Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics).

Les normes tècniques són documents a l’abast de tots, que contenen el consens del mercat sobre les bones pràctiques a l’hora d’abordar qüestions clau per a la competitivitat de les organitzacions. Elaborades per primers experts, són una eina essencial a l’hora d’abordar un nou mercat o procés, eliminant la incertesa empresarial.

Font: AENOR